Profil

Vytvoriť si svoj domov je základnou potrebou každého človeka. Mať miesto, kde sa cítime bezpečne, kde si oddýchneme  a načerpáme  nové sily je pre nás veľmi dôležité. Tak, ako žiaden človek nie je rovnaký, tak aj priestor , ktorý obývame má svoje odlišnosti. A práve ten osobitý charakter vtláčame priestoru práve my, ľudia.

foto7  Ing.arch. Monika Jakubcová

Preto, pri navrhovaní priestoru je pre mňa prvoradým cieľom individuálny prístup ku klientovi, k jeho potrebám a vkusu. Prepojením západnej a východnej filozofie vytvárame spolu priestor, ktorý okrem svojej estetickej a praktickej funkcie spĺňa aj energetické prepojenie človeka s priestorom.

“Dokonalosť spočíva v maličkostiach,

ale dokonalosť nie je maličkosť”

Michelangelo Buonarroti