O mne

       “Dokonalosť spočíva v maličkostiach,
ale dokonalosť nie je maličkosť”

Michelangelo Buonarroti
 

Ing. Arch. Monika Jakubcová

1981-1985
1986-1991
1991-1992
od r. 1993
od r. 1997
Gymnázium L.Sáru, Bratislava
Fakulta architektúry STU BA, odbor architektúra
ateliér Ing.arch.I.Spišku, Csc
samostatná prax a spolupráca s arch.ateliérmi
- štúdium feng shui, - individuálne a u rôznych učiteľov,
/Eva Krčmáriková , Michael Vinogradoff, Brandon Chee Hiang C hua, Jaceg Kryg/ ktorým ďakujem za získané vedomosti, ktoré môžem ďalej využívať pri svojej práci, tvorbe a poradenskej činnosti....
Pri navrhovaní priestoru je pre mňa prvoradým cieľom individuálny prístup ku klientovi, k jeho potrebám a vkusu. Prepojením západnej a východnej filozofie vytvárame spolu priestor, ktorý okrem svojej estetickej a praktickej funkcie spĺňa aj energetické prepojenie človeka s priestorom.
Pri tvorbe projektov spolupracujem s ostatnými profesistami / zdravotechnika, statika, elektro a ostatné..../ a tiež stavebnými firmami a tak môžme priviesť vašu predstavu až k realizácii...